Voorzitter en Ondervoortzitter

De Voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de Algemene Vergadering. De Voorzitter zit de Algemene Vergadering en de Raad van bestuur voor en heeft de bevoegdheden omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Voorzitter, worden al zijn bevoegdheden uitgeoefend door de Ondervoorzitter.

Belangrijke overeenkomsten en documenten, zoals de beheersovereenkomst en notariële aktes worden steeds door de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Algemeen Directeur ondertekend.

In februari 2019 is een nieuwe Voorzitter aangesteld, de heer Johan Serkeyn.

In februari 2019 is een nieuwe Ondervoorzitter aangesteld, de heer Thomas De Mey.

Contact

Openingsuren