Reglementen

Zorgbedrijf Vilvoorde heeft de volgende reglementen

  • Huishoudelijk reglement Zorgbedrijf Vilvoorde
    In dit huishoudelijk reglement wordt de werkwijze van de bestuursorganen van het zorgbedrijf vastgelegd.

  • Deontologische code voor de leden van de bestuursorganen

  • Deontologische code voor het personeel

Daarnaast zijn er nog andere reglementen specifiek voor de verschillende vormen van dienstverlening. Je vindt deze terug op de webpagina’s van deze diensten.

Contact

Openingsuren