Beleidsplannen

Bij de oprichting van het zorgbedrijf werd een meerjarenplan 2019-24 opgemaakt. Voor wat betreft het beleid in 2019 is het meerjarenplan geconcretiseerd in een Budget 2019. Beide plannen zijn opgesteld conform het kader van de beleids- en beheerscyclus.

Een duidingsnota geeft de nodige uitleg bij beide beleidsplannen.

Het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De beleidsnota, bestaande uit
  • Strategische nota
 • De financiële nota, bestaande uit
  • Financiële doelstellingenplan– schema M1
  • Staat van het financiële evenwicht – schema M2
 • De toelichting, bestaande uit
  • de financiële risico’s
  • de interne organisatie, met minstens de volgende elementen:
   • het organogram van de diensten;
   • een overzicht van de budgethouders;
  • per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;2
  • de financiële schulden (overzicht opgesteld overeenkomstig modelschema TM2).

 

Het budget bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Beleidsnota, bestaande uit
  • Doelstellingennota
  • Doelstellingenbudget – schema B1
  • Financiële toestand
  • Overzicht daden van beschikking,
  • Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten
  • Lijst van nominatieve subsidies
 • Financiële nota, bestaande uit
  • Exploitatiebudget – schema B2
  • Investeringsbudget – de nieuwe investeringsenveloppen – schema B3
  • Investeringsbudget – de transactiekredieten – schema B4
  • Liquiditeitenbudget – schema B5
 • Toelichting, bestaande uit
  • Exploitatiebudget per beleidsdomein - schema TB1
  • Evolutie exploitatiebudget - schema TB2
  • Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – schema TB3
  • Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema TB4
  • Evolutie liquiditeitenbudget - schema TB5
  • Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld – schema TB6