De Meer

Het nieuw lokaal dienstencentrum "De Meer" is gehuisvest in het nieuw woon-zorgcentrum "Filfurdo" aan de Harensesteenweg 72: