Oprichting en statuten

Ter voorbereiding van de oprichting van het zorgbedrijf werd een motiveringsnota opgemaakt. In deze nota verduidelijken we waarom stad en OCMW Vilvoorde voor een zorgbedrijf gekozen hebben.

Als aparte rechtspersoon heeft het zorgbedrijf tevens eigen statuten. Deze statuten omvatten o.m. het doel, de deelgenoten en de diverse organen van de vereniging.

In de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 november 2017 en de gemeenteraad van 18 december 2017 werden de oprichtingsstatuten van Zorgbedrijf Vilvoorde goedgekeurd.

In de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, de gemeenteraad en de algemene vergadering van 17 december 2019 werd beslist tot een wijziging van de statuten van Zorgbedrijf Vilvoorde. Deze statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering en werd daartoe ingediend bij de toezichthoudende overheid. Deze goedkeuringsprocedure is lopende.