Oprichting

Ter voorbereiding van de oprichting van het zorgbedrijf werd een motiveringsnota opgemaakt. In deze nota verduidelijken we waarom stad en OCMW Vilvoorde voor een zorgbedrijf gekozen hebben.

Als aparte rechtspersoon heeft het zorgbedrijf tevens eigen statuten. Deze statuten omvatten o.m. het doel, de deelgenoten en de diverse organen van de vereniging.

Stad en OCMW Vilvoorde hebben verschillende diensten en de bijhorende medewerkers en gebouwen overgedragen aan Zorgbedrijf Vilvoorde. Daarnaast zijn er ook wederzijdse verwachtingen. De nodige afspraken en verplichtingen van de stad, het OCMW en Zorgbedrijf Vilvoorde werden gegoten in een beheersovereenkomst.