Meerjarenplan 2020-25

Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. Daarna volgt er jaarlijks een aanpassing van het meerjarenplan. 

Het meerjarenplan alsook de aanpassingen aan het meerjarenplan worden hieronder gepubliceerd, na goedkeuring door de algemene vergadering.

Het meerjarenplan 2020-25 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een nota met de nodige duiding
 • de bijhorende schema’s:
   • de strategische nota
   • de financiële nota
   • de toelichting
   • het overzicht van de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties
   • de documentatie
   • de interne en de externe omgevingsanalyse

Dit meerjarenplan met alle bijhorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 17 december 2019, werd op deze website gepubliceerd op 19 december 2019.

Contact

Openingsuren