Klacht

Ben je niet tevreden met onze zorgverlening? Zeg het ons!

De medewerkers van Zorgbedrijf Vilvoorde doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorgverlening of onze werking. Als dit zo is, laat het ons dan zeker weten. Wij behandelen jouw klacht met de grootste discretie!

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van onze zorgverlening, diens vertrouwenspersoon of een eventuele derde kan een klacht indienen. Anonieme klachten worden niet aanvaard.

De klacht moet gaan over de werking of de zorgverlening van Zorgbedrijf Vilvoorde en het probleem moet zich in het afgelopen jaar voorgedaan hebben.

Hoe dien je een klacht in?

Je kan jouw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

  • Via het online klachtenformulier op deze website.
  • Via ons papieren klachtenformulier. Het klachtenformulier kan je hier afprinten of opvragen bij een dienst van het zorgbedrijf. Vaak heb je reeds een blanco klachtenformulier ontvangen bij de opstart van de zorgverlening. 

Je kan het ingevuld klachtenformulier bezorgen aan de dienst waarmee je contact hebt of per post:

Zorgbedrijf Vilvoorde

Site Ter Linde

Vlaanderenstraat 4

1800 Vilvoorde

  • Je kan jouw klacht ook kenbaar maken via een persoonlijke brief, via e-mail (klachten@zorgbedrijfvilvoorde.be) of mondeling via de verantwoordelijke van de dienst waarmee je contact hebt.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

Je krijgt een brief of e-mail dat we jouw klacht ontvangen hebben. Alle klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. Wanneer jouw klacht ontvankelijk is, dan wordt deze behandeld door de klachtencoördinator. De klachtencoördinator onderzoekt jouw klacht. Binnen de 30 werkdagen krijg je een antwoord op jouw klacht. Als deze termijn niet haalbaar is, dan laat de klachtencoördinator jou dit op tijd weten.

Wat als jouw klacht gaat over grensoverschrijdend gedrag?

Voor de behandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag bestaan er specifieke regels.