Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De jaarrekening 2019 met alle bijhorende documenten, goedgekeurd op de algemene vergadering van 22 juni 2020, werd op deze website gepubliceerd op 30 juni 2020.