Directiecomité

directiecomité, bestaande uit de volgende medewerkers:

  • de heer Lode Peeters, Algemeen Directeur
  • mevrouw Linda De Bremme, coördinator thuiszorg
  • mevrouw Ann Verhaeren, directeur residentiële ouderenzorg
  • mevrouw Christine Van Laethem, directeur kinderdagverblijf KaDeeke
  • mevrouw Sofie Bruyninckx, stafmedewerker organisatieontwikkeling
  • de heer Wim Robberechts, interne preventieadviseur