Beheersovereenkomst

In de statuten is bepaald dat er een beheersovereenkomst dient gesloten te worden tussen de stad, het OCMW en het zorgbedrijf. Deze beheersovereenkomst heeft aldus tot doel de samenwerking en financiële verhoudingen tussen de Stad, het OCMW en Zorgbedrijf Vilvoorde te regelen, in het bijzonder de modaliteiten en de voorwaarden aangaande de inbreng in het Zorgbedrijf zoals beschreven in de oprichtingsstatuten.

De eerste beheersovereenkomst werd goedgekeurd op de zitting van de algemene vergadering van 25 juni 2018.

In het eerste jaar van de legislatuur dient de beheersovereenkomst vernieuwd te worden en afgestemd te worden met het nieuwe meerjarenplan 2020-25. Deze nieuwe beheersovereenkomst werd goedgekeurd in de zittingen van de algemene vergadering van Zorgbedrijf Vilvoorde,  de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019.

Contact

Openingsuren