Algemene Vergadering

De algemene vergadering van het zorgbedrijf bestaat uit alle leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, dus uit 35 leden. De gemeenteraad vaardigt 9 leden af. De raad voor maatschappelijk welzijn vaardigt 26 leden af.

De belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering zijn de volgende

  • het wijzigen van de statuten;
  • het toetreden van nieuwe deelgenoten en het uittreden van deelgenoten;
  • het goedkeuren van het beleidsplan;
  • het goedkeuren en wijzigen van de beheersovereenkomst;
  • het oprichten van een nieuwe dienst of inrichten en het afschaffen of afstoten van een dienst of inrichting;
  • de participatie van Zorgbedrijf Vilvoorde in andere verenigingen en rechtspersonen;
  • het ontbinden van Zorgbedrijf Vilvoorde;
  • het verlengen van de duur van Zorgbedrijf Vilvoorde;
  • het toekennen van vergoedingen en presentiegelden aan de afgevaardigden in de Algemene Vergadering en aan de leden van de Raad van bestuur;
  • alle materies waarin de regelgeving of deze statuten een beslissing van de Algemene Vergadering vereisen.